नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय तुल्सिपुर, द्याङ
तुल्सिपुर, द्याङ

न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका / न्यूनतम मूल्यांकन आ.व. २०७६।०७७

आ.व. २०७६।०७७ को न्यूनतम मूल्यांकन तलको  Link मा click गरी Download गर्नुहोला । 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)