नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय तुल्सिपुर, द्याङ
तुल्सिपुर, द्याङ

उदेश्य

  • सर्वसाधारण जनताको सेवा, सुविधा र अार्थिक  हित कायम राख्नु भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा माेहीको हक स‌ंरक्षण गर्ने ।
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यालार्इ सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने ।
  • जमीनमा सीप र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरीबी घटाउने कार्यमा सहयाेग पुर्याउने ।
  • भू-राजस्व परिचालन गर्न सहयाेग पुर्याउने ।
  • आधुनिक,विश्वसनीय,गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू-सूचना प्रणालीको  विकास गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)